Fysische Geografie – Archeologie

De Nederlandse bodem bevat op diverse plaatsen nog resten uit het verleden. Wanneer de bodem wordt verstoord, bijvoorbeeld in verband met bouwprojecten, is het belangrijk om van te voren onderzoek te doen en na te gaan of er waardevolle archeologische resten voorkomen. De eerste stap is een bureauonderzoek, mogelijk gevolgd door een booronderzoek om de… Lees verder Fysische Geografie – Archeologie

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Focus op het landschap

Ik doe fysisch-geografisch en archeologisch bureauonderzoek,  prospectief booronderzoek, landschappelijk onderzoek bij gravend onderzoek en onderzoek naar aardkundige waarden. Ik heb diverse aansprekende projecten uitgevoerd in het rivierengebied (o.a. uiterwaarden bij Lent/Nijmegen),  Zuid-Limburg (8 kilometer lang tracé door het heuvellandschap), Noord-Brabant (onderzoek aardkundige waarden), Zuid-Holland  (klei- en veengebied) en Flevoland (oude rivierduinen, mesolithische en neolithische vindplaatsen). … Lees verder Focus op het landschap

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized