Overige info en contactgegevens

drs. Hugo Bouter

Fysisch geograaf – onderzoeker geoarcheologie – senior KNA prospector

Actorregister Archeologie Registratienummer: 22311804

Profiel: Ruime ervaring met (geo)archeologisch onderzoek in Nederland, tevens ervaring met wetenschappelijk onderzoek.
-Commercieel archeologisch onderzoek in Nederland: prospectief booronderzoek, bodemkundig onderzoek proefsleuven, bureauonderzoek
-Inventarisatie van aardkundige waarden in terreinen van Staatsbosbeheer
-Monitoring archeologische monumenten in Nederland (o.a. grafheuvels)
-Geoarcheologisch onderzoek in Calabrië, Italië
-Beoordeling van initiatieven voor geoparken in Nederland (Unesco Global Geoparks)
-Geotechnisch onderzoek veiligheid van waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland

CONTACTGEGEVENS

Bouter Onderzoek en Advies
Drs. H.E. (Hugo) Bouter
Jaap ter Haarstraat 53
1321 LB Almere
Mobiel: 06-45680485
Email: hugo[at]bouteradvies.eu
Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland: 32172319