FYSISCH-GEOGRAFISCH EN ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

  • Geomorfologisch onderzoek
  • Archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek
  • Onderzoek naar aardkundige waarden
  • Visualisatie van ruimtelijke gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (QGIS)
Hugo Bouter 
Fysisch geograaf / Senior KNA prospector

De onderneming Bouter onderzoek en advies is aangesloten bij de Vereniging Ondernemers in Archeologie VOiA