DIENSTEN – FYSISCH-GEOGRAFISCH ONDERZOEK

  • Geomorfologisch onderzoek
  • Onderzoek naar aardkundige waarden
  • Landschappelijk en bodemkundig onderzoek in het kader van archeologische projecten
  • Visualisatie van ruimtelijke gegevens in een Geografisch Informatie Systeem (QGIS), vervaardiging van thematische landschapskaarten
BOUTER ONDERZOEK EN ADVIES - HUGO BOUTER 
Aangesloten bij VOiA