random image


Login form

Welkom bij het onderzoeksbureau van fysisch geograaf en senior KNA prospector drs. Hugo Bouter

Ik pas in mijn werk kennis toe op het gebied van onder meer geomorfologie, kwartair-geologie en bodemkunde. Ik ben afgestudeerd in de fysische geografie aan de Universiteit Utrecht (specialisatie geomorfologie van rivieren) en ik heb ervaring met onderzoek in verschillende delen van Nederland waaronder het rivierengebied, het westelijke veen- en kleigebied en de zandgebieden. Ik heb veel ervaring met het uitvoeren van archeologisch bureau- en booronderzoek.  

  

  Competenties in het kort:

 • Ervaring met onderzoek op het gebied van geomorfologie, (geo)archeologie/historische geografie, aardkundige waarden
 • Ervaring met geotechnisch onderzoek naar de veiligheid van regionale waterkeringen

  Publicaties, een selectie

  Werkzaamheden uitgevoerd voor en in samenwerking met milieu-adviesbureaus, ingenieursbureaus en archeologische bureaus waaronder IDDS, ADC, Oranjewoud, GEO-LOGICAL, BAAC, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Rijksuniversiteit Groningen, projectontwikkelaars, provincies en gemeenten.

  Toetsing aardwetenschappers, RCE (2010)

  Actorregister archeologie
  Actorstatus: Senior KNA Prospector, registratienr: 22311804

  Lid van de Vereniging Ondernemers in Archeologie (VOiA)