random image     

    Gemeente Meerssen, Nuth, Beek, Valkenburg a/d Geul, Limburg

    Fysisch-geografisch en archeologisch onderzoek langs een 14 km lang trace over een lössplateau en door het beekdal van de Geul. voor SOB Research, in samenwerking met Antoine Mientjes

    Een van de elementen van het onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de historische bodemerosie en colluviatie Dit in het kader van de vraag of oude nederzettingen en artefacten kunnen zijn verdwenen door erosie of zijn afgedekt met bodemmateriaal. Er zijn diverse geomorfologische eenheden onderzocht waaronder droogdalen en lösswanden, en er is een uitgebreide analyse uitgevoerd van de ruimtelijke variatie in bodem- en sedimentopbouw.

Heesseltsche uiterwaarden,Gelderland

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Heesseltsche uiterwaarden in het kader van MER
in opdracht van Oranjewoud


Uiterwaarden Lent, Gelderland

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen in het kader van de MER Dijkteruglegging Lent
voor Oranjewoud, in samenwerking met Ivo Vossen.

Eiland van Dordrecht, Zuid-Holland

Archeologisch onderzoek Versterking primaire waterkering Eiland van Dordrecht West - uitvoering rapportage
Grontmij , in samenwerking met dr. Juan van der Roest.

Nederwetten, gemeente Nuenen, Noord-Brabant

Proefsleuvenonderzoek t.b.v. de uitbreiding van Nederwetten, gemeente Nuenen (bestudering plaggendekken , dekzanden, beekafzettingen)

voor Oranjewoud.

Ede, Gelderland

Een goed bewaarde mesolithische vindplaats in het plangebied Kernhem-vlek B, gemeente Ede. Eerste fase Definitief Archeologisch Onderzoek
rapportage fysisch geografie
in opdracht van ACVU-HBS, in samenwerking met Berno Tops.

Veldhoven, Noord-Brabant

Fysisch-Geografische en archeologische inventarisatie d.m.v. een booronderzoek, Vooraard (gemeente Veldhoven)
in opdracht van GEO-LOGICAL, in samenwerking met Sjoerd Kluiving, Tom Deville.