random image


  Image

      Diensten die ik verricht als ZZP'er:

 • Geomorfologische, (kwartair-)geologische en bodemkundige studies, karteringen
 • Archeologisch onderzoek :

  Bureauonderzoek en booronderzoek: in Nederland kan ik booronderzoek (Inventariserend veldonderzoek landbodems, protocol 4003) uitvoeren voor en in samenwerking met bureaus die over een wettelijk geregeld certificaat voor opgravingen beschikken in het kader van de Erfgoedwet. Mijn actorstatus is Senior KNA Prospector.


 • Onderzoek aardkundige waarden

  Meerssen, Limburg
 • Fysisch-geografische deelstudies bij gravend onderzoek

  Bodemkundige en sedimentologische beschrijvingen, interpretaties ten aanzien van bijvoorbeeld erosie- en sedimentatieprocessen en de invloed hiervan op archeologische resten.

 • GIS

 • Geografische Informatie Systeem dataverwerking en analyse met behulp van QGIS of ArcGis.